www.svenska-cykelsallskapet.se - Svenska Cykelsällskapet
InformationInternetbutikNyheter&DebattCykelturismAktiviteterTrafik&Miljö
Internetbutik
Beställningslista
Internetbutik

SCS mail order list / Per Post bestellen

                                                                                                                    

SCS:s postorder / Internetbutik

SCS:s internetbutik just nu "ur funktion"
I samband med att vårt webb-hotell uppgraderat hela sin hantering, har SCS:s webb-shop fått problem 
 som vi nu försökt lösa under en tid. Tills denna åter fungerar fyller vår beställningslista samma funktion.


SCS:s Internetbutik och postorderservice omfattar främst sådana produkter som är svåra att få tag på, som lagerförs under kort tid eller som allmänt saknar kommersiellt intresse. En stor del av informationsprodukterna har jobbats fram inom SCS-organisationen.

  SCS Internetbutik is still under construction. International customers, at this moment have to correct distribution and payment costs. See right values on our home page (mail order list page 12).