www.svenska-cykelsallskapet.se - Svenska Cykelsällskapet
InformationInternetbutikNyheter&DebattCykelturismAktiviteterTrafik&Miljö
Allemansrätten
Kvalitetsbedömning
Sverigeleden
Regionala leder
SCS:s TMF-leder
Lokala leder
Turförslag
Kartor tätorter
Kartor turistleder
Övriga kartor
Regionala leder

Regional bicycle routes     / Regionale Radwanderwege

                                                                                                                                 

Svenska cykelturistleder
– flest alternativ i söder

Sverige har ett stort antal skyltade turistleder för cyklister – förutom Sverigeleden finns ett 40-tal regionala leder och ett stort antal lokala. De regionala beskrivs här kortfattat och alla har dessutom kvalitetsbedömts av SCS – enligt en detaljerad mall (se kvalitetsnormen). Klicka på önskad led nedan, så öppnas informationen i ett separat fönster.


LANDSOMFATTANDE PROJEKT

  1  Sverigeleden *

Ett omfattande nätverk
Svenska Cykelsällskapet (SCS) har varit "ledande" vad gäller cykelturistleder i snart 40 år. Detta har bl a resulterat i ett 20-tal större projekt, där Sverigeleden är den i särklass mest omfattande. Ett antal regionala SCS-leder har, med Sverigeleden som stomme, samskyltats till ett attraktivt nätverk – som ger dig många valmöjligheter. Varje SCS-projekt presenteras nedan var för sig, tillsammans med de övriga regionala lederna i landet.

SCS:s nätverk av cykelturistleder som pdf.


REGIONALA PROJEKT


  1  Mälardalsleden *
  2  Siljansleden
  3  Nynäsleden *
  4  (Nya) Gotlandsleden *

  5  Åsnen Runt
  6  Vättern-Sommenleden *
  7  Hylteslingan
  8  På tur i Glasriket

  9  Dalslandsleden *
10  Slöjdleden
11  Skärgårdscykelleden Kustlinjen *

12  Västgötaleden *

13  Göta kanal-leden
14  Turiststråket runt Storgöteborg *
15  Vindelälvsleden *
16  Vindelälvsleden MTB *

17  Näckrosleden
18  Ölandsleden
19  Smålandsleden
20  Astrid Lindgren-leden

21  Kronobergstrampen
22  Runt Vättern-leden *
23  Banvallsleden (BVL) *
24  Längs Strömsholms kanal

25  TMF-Västerås *
26  Klarälvsbanan
27  TMF-Huddinge *
28  TMF-Järva Cykelled *

29   Klarälvsleden
30   TMF--Parkleden *
31   Sjuhäradsrundan
32   Kattegatt-leden

33   Sydost-leden
34   Unionsleden (Karlstad-Moss)

* = SCS-projekt

Ett antal regionala projekt har från början valt en så låg standard, att de redan hunnit bli "nedlagda". Här har nu skyltunderhållet upphört, skyltarna varit av låg kvalitet – på många håll redan "blinda", informationen har ej förnyats, ansvariga har inte gått att nå – alternativt att andra ledprojekt delvis tagit över.

Detta gäller bl a Ginstleden (Halland), Cykelspåret Västkusten, Cykelspåret Ostkusten, Skånespåret, Höglandstrampen, GG-leden (Gislaved–Gnosjö), Bergslagsrundan, Tivedsrundan, Kilsbergsrundan, C 55-an (Enköping–Uppsala), Värmlandsleden och Djulöleden (Sörmland).

Skyltning längs dessa ledprojekt sitter delvis kvar ute i terrängen och skräpar. Men den är oregelbunden och ej underhållen – dessa leder går därför knappast längre att följa.


LOKALA PROJEKT


De lokala ledprojekten är i första hand avsedda för dagsutflykter. Det finns ett stort antal lokala leder av varierande kvalitet i landet. SCS har tidigare kvalitetsbedömt även dessa – se Lokala leder.