Svenska Cykelsällskapet
InformationInternetbutikNyheter&DebattCykelturismAktiviteterTrafik&Miljö
Önskvärda åtgärder
SCS:s åsikter
Lag om cykelhjälm
Faktabilagor
Trafikverkets mål
Trafik&Miljö

Traffic and Environmental Programme of SCS /
Verkehrs- und Umweltprogramm der SCS

                                                                                                      

SCS:s Trafik- och Miljöprogram 2000

Miljösitutationen i världen är allvarlig. Miljösituationen i Sverige är allvarlig. Sett till resursförbrukning per invånare och därtill hörande avfallsproduktion, så ligger Sverige och västvärlden i topp.

En bidragande orsak till den ogynnsamma miljösituationen är urbaniseringen och den våldsamma tillväxten hos större tätorter. Här är transportapparaten numera inte längre effektiv. Mängder av personförflyttningar sker exempelvis ofta med bil över så korta avstånd att bilkatalysataron inte hinner gå igång. Här måste kollektivtrafiken i framtiden spela en större roll och här är cykeln ett mycket bra alternativ.

Dagens moderna samhälle karakteriseras av bekväma transporter, stillasittande arbete framför dataskärmar och en inaktiv fritid med mycket TV-tittande. Människokroppen fordrar aktivitet för att fungera väl och detta måste stimuleras från samhällets sida. Även här utgör cykeln ett gott alternativ. Cykeln har dessutom förmågan att kunna förena nytta med nöje.

Alla svenskar har en cykel, alla svenskar kan cykla. I en undersökning gjord av SCS och Sveriges Turistråd 1990 uppgav t ex 50 % av svenska folket att man var intresserad av cykelsemester. Om cykelmiljön vore bättre, om cyklandet hade högre status, om cykeltrafiken behandlades som en resurs i samhället - då skulle troligen betydligt fler cykla.

SCS anger här som önskvärd målsättning en fördubbling av antalet personkilometer per cykel fram till år 2010. I denna rapport presenterar vi ett antal förslag för att nå dit. Förslag för vardag, fritid och semester. Denna målsättning framlades år 2000. Så här med facit i hand kan vi konstatera att dit når vi inte alls – men vi ger inte upp!

Beställ det kompletta Trafik- och Miljöprogrammet (kostnad 60 kr).

Satsa på ökat cyklande – alla gynnas av detta!