Svenska Cykelsällskapet
InformationInternetbutikNyheter&DebattCykelturismAktiviteterTrafik&Miljö
Allemansrätten
Kvalitetsbedömning
Sverigeleden
Regionala leder
SCS:s TMF-leder
Lokala leder
Turförslag
Kartor tätorter
Kartor turistleder
Övriga kartor
SCS:s TMF-leder

Special Networks / Besonderen Netzwerken

                                                                                                      

Ny typ av skyltade cykelnätverk

SCS:s senaste projektidé är TMF-leder. TMF står för Träning–Motion–Fritid och satsningen gäller i första hand närmotion och närturism inom och i närheten av våra större tätorter. Det skall vara lätt att nå attraktiva stråk från bostaden. Tre projekt har hittills genomförts – ett pilotprojekt i Västerås 2005, ett inom Huddinge kommun 2006 samt det senaste runt Järvafältet i Stockholm 2009. Ett antal andra projekt är påtänkta.

Läs mer om TMF-leden i Västerås NCT 2/05 sid 8-9
Läs mer om TMF-leden i Huddinge NCT 1/07 sid 16-17
Läs mer om TMF-Järva Cykelled NCT 3/09 sid 16-17