Svenska Cykelsällskapet
InformationInternetbutikNyheter&DebattCykelturismAktiviteterTrafik&Miljö
Allemansrätten
Kvalitetsbedömning
Sverigeleden
Regionala leder
SCS:s TMF-leder
Lokala leder
Turförslag
Kartor tätorter
Kartor turistleder
Övriga kartor
Allemansrätten

The Right of Public Access  / Das allgemeine Nutzungsrecht 

                                                                                                      

Den svenska allemansrätten

Att tänka på för cyklisten längs färdvägen

Visa vänlighet och hjälpsamhet mot andra i trafiken

Färdas tyst och varsamt i terrängen.

Respektera de som bor och arbetar i närheten av leden.

Sätt en ära i att inte skräpa ner. Lämna inte ett enda bananskal eller kolapapper i naturen.

Att tänka på för alla om allemansrätten

Allemansrätten är en oskriven lag som bl a innebär…

…att du får slå upp ett lättviktstält för någon natt på annans mark på behörigt avstånd från tomt.

…att du får göra upp lägereld av torra kvistar och grenar som ligger på marken. Tänk på brandfaran och elda inte på berghällar, de kan spricka.

…att du får vandra fritt i skog och mark och cykla på befintliga vägar och stigar, så länge du inte gör skada på vegetationen.

…att all motorfordonstrafik i terrängen är förbjuden. Man får heller inte ställa upp en husvagn var som helst.

…att du givetvis inte får plocka eller skada fridlysta växter. De flesta andra växter är också vackrast där de står. Undvik också i möjligaste mån att störa fåglar under häckningstid.

…att inom fågelskyddsområden och naturreservat gäller strängare regler.

Du kan få mer detaljerad information hos Länsstyrelsen.