Under SCS:s utlandsfärder ingår det mesta, bl a bagage-service. Här en vy från en hotell-anläggning i Tongue -- Skotska Högländerna nära Orkneyöarna under Cykeläventyret Europa 2012.

Översikt och kvalitetsbedömning – svenska cykelpaket

SCS har sammanställt en översikt och kvalitetsbedömning över svenska cykelpaket.

Konjunkturen för landets cykelpaketarrangörer går lite upp och ner. Just nu verkar den vara positiv, men den påverkas av många faktorer. Ett TV-program gav Göta kanal en rejäl skjuts uppåt för några år sedan, medan en dålig vädersommar kan knäcka vem som helst.

Ett cykelpaket kan ibland endast bestå av logibokning från arrangörers sida, d.v.s kund och ansvarig möts aldrig. Man kan starta och sluta var som helst, få en mer eller mindre bra färdbeskrivning i sin hand och sedan helt få sköta sig själv.

Vad som ingår i de olika cykelpaketen varierar alltså kraftigt och hålls ibland hemligt – vi har haft svårt att bedöma kvaliteten i dessa fall. Det verkar ibland även vara motiverat att minimera informationen, eftersom en del konkurrenter plagierar varandra.

Vår bedömning i detta avsnitt grundar sig ibland på ett ganska knapphändigt faktaunderlag, på vår allmänna kännedom om området samt på vissa kundreaktioner. Mindre arrangörer kommer och går mellan säsongerna.