Detta visste du kanske inte – att vi tar upp så pass mycket plats inom tätort?

SCS:s Trafik- och Miljöprogram 2012-22 Ökad och säker cykling

130 konkreta åtgärder för att öka dagens
cyklande samt rädda människor och miljö.