Detta visste du kanske inte – att vi tar upp så pass mycket plats inom tätort?

SCS:s Trafik- och Miljöprogram
Ökad och säker cykling 2012-22

130 konkreta åtgärder för att öka dagens
cyklande samt rädda människor och miljö.