Brahehus ovanför Gränna vakar över Runt Vättern-leden och Visingsö.

Våra grannar på nätet

Allt hittar du inte på SCS:s hemsida. Här förmedlar vi kontakt med sådana organisationer, som på ett förtroendegivande sätt kompletterar vårt utbud eller som påtagligt deltar i vår verksamhet. Och även med några mindre pålitliga med cykelanknytning.


Hemsidor med cykelanknytning

Vaude cykelväskor (Tyskland) – www.vaude.com
Detta är SCS:s utvalda kvalitetsmärke efter Karrimors kollaps. Test & Teknikgruppen har granskat cykelväskmarknaden och Vaude var klart bäst. Se även våra produktpresentationer i Cykelbutiken.

Cykelhistoriska föreningen (CHF) – www.cykelhistoriska.se
CHF är en ideell organisation med intresse för äldre cykelmodeller, personhistoria och gamla cykelmärken. CHF ger ut tidskriften VELOCIPEDEN. SCS är medlem. 

Vätternrundan – www.vatternrundan.se
Världens största motionslopp på cykel. Startade 1966 – för dig som vill trampa 30 mil i ett svep. Här hittar du även information om Tjejvättern, Halvvättern och Minivättern. Ger ut tidskriften CYKLA.

Fredrikshof IF Cykelklubb – www.fredrikshof.se
Aktiv cykelförening i Stockholmstrakten med avancerad motion och tävling för oldboys på programmet. Arrangerar flera motionslopp. Gav tidigare ut tidskriften HJULIA & HJULIUS (nu nedlagd).

Svenska Cykelförbundet (SCF) – www.scf.se
SCF organiserar flertalet av landets motionslopp (sanktion, försäkring, regler etc). Huvudförbundet organiserar landets tävlingsidrott. Gav tidigare ut tidskriften NYA CYKLISTEN (nu nedlagd).

Cykelfrämjandet (CF) – www.cykelframjandet.se
CF är branschens organisation sedan länge. Och branschen heter numera Svensk Cykling och Fabrikant- och Grossistföreningen (FoG). CF sysslar mest med propaganda, och har svårt med begreppet kvalitet – mycket rävspel bakom kulisserna. Ger ut tidskriften CYKLING.

Europeiska Cykelfederationen (ECF) – www.ecf.com
ECF är en sammanslutning av cykelorganisationer i Europa (??). SCS var medlem under de 10 första åren, men har gått ur p g a för mycket byråkrati, för höga medlemsavgifter och låg kvalitet på ”egna” ledprojekt. 

Dansk Cyklist Forbund (DCF, Danmark) – www.dcf.dk
Vår motsvarighet i Danmark (Köpenhamn). Behandlar de flesta cykelfrågor med undantag för avancerad motion och tävlingsidrott. Ger ut tidskriften CYKLISTER.

Syklistenes Landforening (SLF, Norge) – www.slf.no
Vår motsvarighet i Norge (Oslo). Behandlar de flesta cykelfrågor med undantag för avancerad motion och tävlingsidrott. Ger ut tidskriften PÅ SYKKEL. 

Cykelguiden (Bo Dellensten) – www.cykelguiden.nu
Överskådlig presentation av ett stort antal cykelmodeller på den svenska marknaden – dock verkar endast den ledande cykelbranschens märken vara med. Med ca-priser och köpråd, men utan försäljningsställen. Den ansvarige glömmer att på sin meritlista nämna att han sedan länge jobbar för Cykelfrämjandet och de organiserade fabrikanternas propagandaorgan SVENSK CYKLING. Cykelguiden är alltså en partsinlaga, men behöver förstås inte vara sämre för det. Vi saknar en del, bl a långfärdscyklar (touring) och varför ”elcyklar” marknadsförs så hårt, får alltså här sin förklaring. Många modeller saknas även bland dessa och varför inte ”bensincyklar” får samma utrymme, kan man ju fråga sig. Normalt betecknas cyklar med motorer för mopeder.

Förutom den kommersiella köpinformationen ”guidas” det i ett antal andra ämnen. Men här saknas mycket. Avsnittet om cykelturism är direkt undermåligt, man tror inte att det är cykellandet Sverige som beskrivs. Att förmedla sådan ”information”, måste betraktas som rent oförskämt gentemot landets intresserade fritidscyklister. Men det är förstås författarens bakgrund som motiverar detta.

Svensk Cykling – www.svenskcykling.se
Den svenska cykelbranschens tämligen nybildade propagandaorgan representerande Fabrikant- och Grossistföreningen + några sportkedjor m fl. Tidigare sköttes cykelbranschens propaganda främst av Cykelfrämjandet (f d Cykel- och Mopedfrämjandet).

Bilfria Leder
En underlig sammanslutning i första hand representerad av grundaren Per Kågeson själv. Kågeson dök upp som gubben i lådan på cykelområdet för ca 20 år sedan från föreningen Gröna Bilister. Som vi tolkade det anlitad av Cykelfrämjandet, för att om möjligt reparera CF:s skamfilade rykte inom rekreation och turism, en nisch som då verkade kunna bli populär. Nu har Kågeson även hunnit lägga ner föreningen (2011) till förmån för något annat då verkligheten verkar ha hunnit i fatt honom.

Kågeson har under dessa år producerat ett antal ”cykelutredningar”, den ena mer tendensiös än den andra. Det nya greppet i utredandet blev ”bilfrihet” – inte bara inom tätort (ingen nyhet), utan även för turister på landsbygden. Det hela blev dock lite väl magstarkt för omgivningen, så man retirerade till 75 % ”bilfrihet” + 30 km/tim på resten – vilket även det torde vara ett önsketänkande. Särskilt som det inte alls är ”bilfriheten”, som är det väsentliga ur upplevelsesynpunkt. Och kostnaderna blir ju skyhöga med tanke på en kort säsong och en begränsad målgrupp. De flesta redan existerande cykelturistleder, vilka Kågeson tiger ihjäl, är dessutom redan ”bilfria” under större delen av dygnet och säsongen. Men dessa har han på senare tid satsat hårt för att få nedlagda.

Kågeson är konsult (utredningsproffs), men har inte åstadkommit något konkret hittills. Tillsammans med några kompisar har han dock i ett par omgångar åkt runt bland kommunerna längs BANVALLSLEDEN och försökt ta över SCS:s pilotprojekt, som tydligen fallit föreningen i smaken. Men det framgick förstås inte alls i ”Bilfria Leders” nu nedlagda propaganda.


Trafiksäkerhet och konsumentinformation

Trafikverket – www.trafikverket.se
Statlig myndighet som från år 2010 omfattar forna Vägverket, Banverket och några andra myndigheter. Trafikverket handhar bl a vägbyggen, vägunderhåll, trafiksäkerhet, lagar och regler samt viss propaganda. Driver centralt ett antal samverkansgrupper – t ex på cykelområdet. Vägverket/Trafikverket har medverkat i och bidragit ekonomiskt till flertalet av SCS:s ledprojekt.

Konsumentverket (KoV) – www.konsumentverket.se
KoV gör en hel del bra tester av cyklar, cykeldelar, tillbehör och fritidsutrustning, som
bl a redovisas i tidskriften RÅD & RÖN.

Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) – www.ntf.se
NTF vill öka säkerheten och minska olyckorna på våra vägar. Man driver ett flertal kampanjer, ofta i nära samarbete med Trafikverket och medlemsorganisationerna. SCS har varit medlem under flera decennier.


Turistinformation, friluftsliv och service

Svenskt Friluftsliv – www.svensktfriluftsliv.se
Svenskt Friluftsliv (tidigare Frisam) är en sammanslutning av ett 30-tal ideella organisationer med intresse för att utveckla och bevara det svenska friluftslivet och naturmiljön. SCS är en av medlemmarna.

Svenska turistbyråerTuristbyråer i Sverige
Här kan du komma i kontakt med landets ca 300 turistbyråer, oftast en i varje kommun. På https://turistmal.se/ kan du även få information om de större sevärdheterna i landet.

Svenska Turistföreningen (STF) – www.svenskaturistforeningen.se
STF bildades 1885 under mottot ”känn ditt land” och ändamålet ”att främja svensk turism och sprida kännedom om land och folk”. STF är en ideell förening, organiserar drygt 300 av landets vandrarhem och driver ett 50-tal fjällstugor. Ger ut tidskriften TURIST och en årlig förteckning över anläggningarna.

Sveriges vandrarhem i förening (SVIF) – www.svif.se
SVIF bildades 1991 och är en sammanslutning av fristående vandrarhem. SVIF organiserar nära 200 av landets vandrarhem och ger ut en årlig förteckning.

Sveriges Campingvärdars Riksförbund (SCR) – www.camping.se
SCR organiserar flertalet av landets campingvärdar och stugbyar och ger ut en årlig förteckning.

Bo på lantgård (BPL) – www.bopalantgard.org
Den senaste logiformen i Sverige, som numera spritt sig över hela landet. BPL erbjuder Bed & Breakfast hos lantbrukare.

Det svenska vädret (SMHI) – www.smhi.se
Vädret är en viktig faktor för alla utomhusaktiviteter. Här finner du de senaste prognoserna.

Naturvårdsverket (SNV) – www.naturvardsverket.se
Statlig myndighet som styr insatser för natur, miljö och friluftsliv. Ger ut information kring allemansrätten, naturreservaten och nationalparkerna.

Bussgods – www.bussgods.se
Bussgods heter en tämligen ny transportform på landets långfärdsbussar. Här kan du få med din cykel på vissa villkor. Det kostar en slant, men kan ibland vara enda alternativet.