Sverigeleden + Banvallsleden vid Hovmansbygd - på väg upp längs Mörrumsån.

Den svenska allemansrätten

Att tänka på för cyklisten längs färdvägen

  • Visa vänlighet och hjälpsamhet mot andra i trafiken.
  • Färdas tyst och varsamt i terrängen.
  • Respektera de som bor och arbetar i närheten av leden.
  • Sätt en ära i att inte skräpa ner. Lämna inte ett enda bananskal eller kolapapper i naturen.

Att tänka på för alla om allemansrätten

Allemansrätten är en oskriven lag som bl a innebär…

  • …att du får slå upp ett lättviktstält för någon natt på annans mark på behörigt avstånd från tomt.
  • …att du får göra upp lägereld av torra kvistar och grenar som ligger på marken. Tänk på brandfaran och elda inte på berghällar, de kan spricka.
  • …att du får vandra fritt i skog och mark och cykla på befintliga vägar och stigar, så länge du inte gör skada på vegetationen.
  • …att all motorfordonstrafik i terrängen är förbjuden. Man får heller inte ställa upp en husvagn var som helst.
  • …att du givetvis inte får plocka eller skada fridlysta växter. De flesta andra växter är också vackrast där de står. Undvik också i möjligaste mån att störa fåglar under häckningstid.
  • …att inom fågelskyddsområden och naturreservat gäller strängare regler.

Du kan få mer detaljerad information hos Länsstyrelsen.