Sevärdheter finns av många slag -- här en EU-sponsrad sten-åker längs Banvallsleden norr om Olofström i Blekinge.

Sammanfattning

Miljösituationen i världen är allvarlig. Miljösituationen i Sverige är allvarlig. Sett till resursförbrukning per invånare och därtill hörande avfallsproduktion, så ligger Sverige och västvärlden i topp. Så kan det inte fortsätta. Trafiken och transporterna står för en stor belastning i dessa sammanhang. Och här menar vi att cykeln är en väsentlig dellösning – särskilt inom våra tätorter.