Sverigeleden berör hela landet. Här en attraktiv passage genom Askim söder om Göteborg -- ner längs Säröbanan utmed havet.

Sverigeleden – cykelturistledernas flaggskepp (totalt 9.500 km)

Sverige är omväxlande och vackert. Den svenska naturen, skogarna, sjöar och älvar, kust och hav, fjäll och slättlandskap, ger en stor variation. Längs Sverigeleden får du uppleva allt detta.

Sverigeleden går huvudsakligen genom öppna kulturbygder. Överallt ser du lämningar från den svenska historien. Slott och borgar i Götaland och Mälarlandskapen, kanalmiljöer i mellan-Sverige, gånggrifter i Västergötland, vackra runstenar från vikingatiden, väl underhållna församlingskyrkor överallt, industriminnen, gamla fiskelägen etc.

Den orörda naturen anses vara vårt lands största tillgång. Allra längst i norr – tundralandskap, mäktiga älvdalar, ståtliga fjäll, strövvänliga skogar och fäbodvallar. I söder – betade hagmarker, lövängar, vackra slättlandskap, åsar och rika jordbruksbygder.

Sverigeleden ansluter vid större färjehamnar och är därför lätt att nå. Sverigeleden är tänkt att cyklas i ena riktningen och transportera sig tillbaka i den andra. I syd- och mellan-Sverige finns ett antal rundtursmöjligheter och även Norrland erbjuder detta i kombination med färd in i Norge.

Sverigeleden går i huvudsak genom bebodda trakter. Det är lätt att finna mat för dagen och tak över huvudet nattetid. Under högsäsong bör du boka dina logiställen i förväg. Leden är väl skyltad och har många av landets stora sevärdheter alldeles inpå.

Sverigeleden bör upplevas i ”portioner”. Att färdas längs hela ledsystemet kan ta några månader. Börja med att prova en kortare del under förslagsvis 4–7 dagar, då vill du säkert uppleva mer senare.

Sverigeleden omfattar 39 avsnitt, fördelade på en ”huvudled” (Karesuando–Helsingborg, 15 avsnitt) och ett antal alternativleder. De senare är lika fint skyltade som huvudleden. Vid färd mellan Stockholm och syd-Sverige kan delar av cykelturistleden Kustlinjen med fördel också utnyttjas (se kartan).

Från fastlandsgränsen mot Norge och Finland kan du fortsätta ut till den norska Atlantkusten (färjelinjen Hurtigrutten) och fram till Oslo. Dessa sträckningar finns redovisade i ett särskilt kapitel (del 1). De norsk/finska alternativen är indelade i 17 avsnitt. Här förekommer dock självklart ingen skyltning.

Sverigeledens huvudled omfattar 262 mil. Alternativlederna omfattar 398 mil och avsnitten i Norge/Finland omkring 284 mil sammanlagt.

Sverigeledens skyltning

Vägverk och kommuner har tillsammans med Svenska Cykelsällskapet skyltat Sverigeleden. Huvudled såväl som alternativleder är tydligt markerade, även inom tätort. Ca 15 000 aluminiumskyltar finns uppsatta. Alla skyltar har ljusgrön färg på reflekterande botten.

Sverigeledens delningspunkter är dessutom skyltade med orienteringstavlor och sådana finns också uppsatta där Sverigeleden ansluter till regionala cykelturistleder, exvis Dalslandsleden, Kustlinjen, Banvallsleden och Turiststråket – på ett 60-tal platser (se bild ovan). Vid landgränsen mot Norge och Finland och vid hamnarna finns startpunktsskyltar uppsatta (17 platser).

Sverigeleden är skyltad på de ställen där leden ändrar riktning och på vissa punkter däremellan. Detta gör att skyltningen är något tätare i syd- och mellan-Sverige jämfört med landets norra delar.

Sverigeledens karthäften

All information om Sverigeleden finner du i ledens tre kartfoldrar. Formatet är A4 och varje del har många vackra färgbilder (vikt ca 600 gram per folder). Varje kartfolder omfattar två delar och 50–60 helsideskartor. Dessutom ingår detaljkartor över tätorter.

Turist & Cykelguide Sverige innehåller kartor och sevärdhetsbeskrivningar. Dessutom finns avsnitt om Sverige som turistland, Sverigeleden, planera cykelfärden och ett kapitel om landets övriga cykelturistleder. Kartdelarna avslutas med ett omfattande register och ett servicekapitel.

Kartorna har tydliga avståndsangivelser utefter leden, markering av separata cykelvägar, grus- och asfaltvägar, stämpelställen, avsnittsnummer, skyltade anslutningar och delningspunkter samt förstås alla sevärdheters exakta belägenhet. ”Turist & Cykelguide Sverige” är en komplett reseguide och täcker hela landet.

Ska du ut och trampa längs Sverigeleden kan du inte vara utan dessa kartfoldrar. Dessa gör det också möjligt för dig att planera hela färden innan avfärd och göra avvikelser från leden.

De tre kartfoldrarna kan beställas från Cykelsällskapet. De finns också att köpa i några kartbutiker och hos enstaka välsorterade bokhandlare (ca-pris 350 kr) – SCS-pris 270 kr/del + porto. Karthäftena finns endast på svenska. Kartornas teckenförklaring är dock 3-språkig (svenska, engelska och tyska).

Vägar och trafik

Sverigeledens vägar har ringa biltrafik och håller god standard. På vissa avsnitt kan du tidvis färdas någon timme utan att möta en enda bil. 99 % av vägarna är belagda och resterande grusvägar är av god klass. Genom större tätorter som Stockholm, Göteborg, Helsingborg och Linköping utnyttjar Sverigeleden huvudsakligen det bilfria cykelvägnätet.

Vägarna längs Sverigeleden är lättcyklade. Kuperingsgraden för varje avsnitt finns angiven i karthäftena (efter en graderad skala 1–5). Det är egentligen bara över fjällkedjan, genom Jämtland och i Sundsvallstrakten, som leden bitvis är rejält backig. Men här får du förstås riklig kompensation av de vackra vyerna.


Sverigeledens stämpelpass

Sverigeleden är intressant hela tiden. Men det kan ändå vara stimulerande att ha några extra målpunkter att lägga in i turplaneringen. Detta är syftet bakom Sverigeledens 25 stämpelstationer. Dessa är belägna så att du måste cykla hela leden för att nå dem alla. På varje stämpelställe får du en stämpel i ditt ”stämpelpass”. Stämplarna behöver inte samlas i någon särskild ordning eller inom en viss tid, du kan mycket väl ta 5–10 säsonger på dig eller mer. Men passet med insamlade stämplar måste du spara. Du kan beställa det tryckta stämpelpasset direkt från SCS (se internetbutiken) eller ladda ner det här.