Här i Bagarstugan i Akalla By norr om Stockholm bildades Svenska Cykelsällskapet för 40 år sedan. Här passerar en av våra TMF-leder – Järva cykelled.

Ny typ av skyltade cykelnätverk

Från invigningen av TMF-leden i Västerås på Stora Torget – radio och TV bevakade.

SCS:s senaste projektidé är TMF-leder. TMF står för Träning–Motion–Fritid och satsningen gäller i första hand närmotion och närturism inom och i närheten av våra större tätorter. Det ska vara lätt att nå attraktiva stråk från bostaden. Fyra projekt har hittills genomförts – ett pilotprojekt i Västerås 2005, ett inom Huddinge kommun 2006, ett runt Järvafältet i Stockholm 2009, och Nationalstadsparken i Stockholm/Solna 2010. Ett antal andra projekt är påtänkta.