Reklam för cykelhjälmsanvändning längs E4-an norr om Stockholm.

Problem kring lag om cykelhjälm

Det är utan tvekan så att en hjälm på huvudet vid olyckstillfället skyddar. Men den måste sitta rätt och vara av rätt storlek och konstruktion, dvs minst CE-märkt enligt lag (inom EU). Tidigare fanns en mer kvalificerad märkning – men denna är slopad. Hjälmar med frigolityta ska ej användas. Ett fåtal hjälmar på dagens marknad ger skydd mot rotationsvåld.