Delning mellan Sverigeleden och Banvallsleden vid Blädinge söder om Alvesta.

Svenska cykelturistleder – flest alternativ i söder

Sverige har ett stort antal skyltade turistleder för cyklister – förutom Sverigeleden finns ett 40-tal regionala leder och ett stort antal lokala. De regionala beskrivs här kortfattat och alla har dessutom kvalitetsbedömts av SCS – enligt en detaljerad mall (se kvalitetsnormen). Klicka på önskad led nedan, så öppnas informationen i ett separat fönster.

LANDSOMFATTANDE PROJEKT

Ett omfattande nätverk
Svenska Cykelsällskapet (SCS) har varit ”ledande” vad gäller cykelturistleder i snart 40 år. Detta har bl a resulterat i ett 20-tal större projekt, där Sverigeleden är den i särklass mest omfattande. Ett antal regionala SCS-leder har, med Sverigeleden som stomme, samskyltats till ett attraktivt nätverk – som ger dig många valmöjligheter. Varje SCS-projekt presenteras nedan var för sig, tillsammans med de övriga regionala lederna i landet.

REGIONALA PROJEKT

* = SCS-projekt

Ett antal regionala projekt har från början valt en så låg standard, att de redan hunnit bli ”nedlagda”. Här har nu skyltunderhållet upphört, skyltarna varit av låg kvalitet – på många håll redan ”blinda”, informationen har ej förnyats, ansvariga har inte gått att nå – alternativt att andra ledprojekt delvis tagit över.

Detta gäller bl a Ginstleden (Halland), Cykelspåret Västkusten, Cykelspåret Ostkusten, Skånespåret, Höglandstrampen, GG-leden (Gislaved–Gnosjö), Bergslagsrundan, Tivedsrundan, Kilsbergsrundan, C 55-an (Enköping–Uppsala), Värmlandsleden och Djulöleden (Sörmland).

Skyltning längs dessa ledprojekt sitter delvis kvar ute i terrängen och skräpar. Men den är oregelbunden och ej underhållen – dessa leder går därför knappast längre att följa.

LOKALA PROJEKT

De lokala ledprojekten är i första hand avsedda för dagsutflykter. Det finns ett stort antal lokala leder av varierande kvalitet i landet. SCS har tidigare kvalitetsbedömt även dessa – se Lokala leder.