Paviljongen vid Hornborgasjön nära Sverigeleden i Västergötland är särskilt attraktiv under trandansen på våren.

Översikt och kvalitetsbedömning – svenska cykelturförslag

Cykelturförslagen är till skillnad från turistlederna inte skyltade. Det finns en mängd olika sådana förslag över hela landet. Några beskrivna i mycket enkla trycksaker (men kan vara bra ändå), några presenterade mer påkostat och ibland avsedda för flerdagarsbruk. Kvaliteten varierar mycket – se SCS:s bedömning nedan.

Förutom regionala och lokala cykelturistleder och guideböcker finns det här i landet ett stort antal turförslag i syfte att vägleda cykel­turis­ten. Turförslagen varierar mycket till form och innehåll, från det enklaste A4-blad till eleganta kartverk – ja, t o m böcker.

Kvaliteten på trycksakerna och deras konkreta innehåll överensstämmer inte alltid med det förväntade utbytet och det har vi försökt ta hänsyn till i den totala bedömningen (här klarar vi endast av en 3-gradig skala). Vi har alltså försökt väga samman teknisk och innehållsmässig kvalitet hos trycksaken med konsumentens förmodade förmåga att tillgodogöra sig detta (= det förväntade utbytet). Inte så lätt, men vi har gjort en ärlig ansträngning.

Delkvalitetsangivelserna följer den 3-gradiga skalan och dessa är förstås lättare
att ange.