Du behöver inte vara bosatt i Sycklinge söder om Enköping, för att bli medlem i SCS.

Bli medlem i SCS

Alla kan bli medlemmar i SCS oavsett nationalitet, ålder, kön eller kondition. Du kan välja att delta aktivt inom SCS-verksamheten eller bara stödja den och ta del av nyheter och information.

 


Medlemsformer

  • Enskilt medlemskap gäller för vuxna cyklister över 18 år
  • Ungdomsmedlemskap är till för barn och ungdomar under 18 år.
  • Familjemedlemskap gäller för vuxna + barn och ungdomar under 18 år 
    boende på samma adress.
  • Föreningsmedlemskap erbjuds organisationer, rörelser eller sammanslutningar, som har en positiv inställning till cyklandet – typ cykelklubbar, fritids- och idrottsföreningar inom företag och förvaltningar, miljö- och friskvårdsfö­re­ningar, kulturella grupper och byalag.

Medlem – avgifter under perioden 2024 – 2026

Medlemsavgiften gäller för helt kalenderår och betalas in till SCS:s plusgiro 92 93-2. Till medlemsregistret önskas namn, adress, personnummer (= ditt medlemsnummer – ej obligatoriskt) och telefon. Från föreningar önskar vi förutom namn och adress, kontaktperson och arbetstelefon.

Medlemsavgifter – för nya medlemmar inbetalad efter 1 oktober – gäller även under hela nästa år. Beloppet för 3-årsmedlemskap innebär ca 10 procent rabatt. För medlemmar bosatta utom Sverige gäller ett tillägg + 50 % på alla avgifter nedan.

Avgifter för medlemmar bosatta inom Sverige

Medlemskap 1 år     3 år
Enskild medlem 250 SEK    650 SEK
Ungdomsmedlem 100 SEK    270 SEK
Familjt rabatt 300 SEK    810 SEK
Förening 350 SEK    950 SEK

Vill du bli medlem i SCS?

Fyll i formuläret nedan så ordnar vi resten! Om det gäller familjemedlemskap, skriv namn och personnummer (= ditt medlemsnummer) för varje familjemedlem. Betala medlemsavgiften till SCS:s plusgirokonto 92 93-2.

OBS! Personnummer är inte obligatoriskt att ange, men är smidigt för oss att ha.

  • För- & efternamnPersonnummer 
    Tryck på "+" om du behöver en extra rad