Riddarborg med vallgrav -- Vittskövle utanför Degeberga i Skåne alldeles invid Sverigeleden.

Önskvärda åtgärder

Cyklandet i Sverige bör kunna öka påtagligt från dagens tämligen blygsamma nivåer – mätt i antal kilometer eller antal samhällsresor. För att nå dessa mål (prognoserna för bilåkandet inom samma tidsrymd antyder att detta inte blir helt lätt) fordras snabba, konkreta och väl genomtänkta åtgärder – där cykeln ses som en så god samhällsresurs som den förtjänar. Här kan vi säkert lära oss en del av bilbranschens tänkande och propagandaupplägg.