SCS-lederna nyttjar ibland mycket små passager -- som här utmed stranden av Vättern in mot Borghamn vid Ombergs nordspets.

Översikt och kvalitetsbedömning – svenska lokala cykelturistleder

Förutom Sverigeleden och de regionala lederna finns ett antal lokala leder, främst avsedda för dagsutflykter. Dessa är oftast väl skyltade och beskrivna i mer eller mindre utförliga broschyrer. Alla har kvalitetsbedömts av SCS.

Delbedömningar för skyltning, biltrafik etc följer helt vad som gäller för de regionala cykelturistlederna.

Totalbedömningen sker efter samma 5-gradiga skala som för de regionala cykelturistlederna.