SCS är som synes en mångsysslare -- men med höga kvalitetskrav. Vad vi inte brukar bevaka är tävlingsidrott + elitmotion.