Det gäller att handla nu

SCS:s ordförande Björn Rombach vill att SCS verkar för vettiga cykelparkeringar och ekonomisk cykelstimulans samt att varje medlem värvar en ny fram till sommaren 2011. NCT 4/10 sid 5.