En riktig rötmånadshistoria – var SCS verkligen inblandade?

Rånarjakten på Södertörn efter Tony Olsson och grabbarna fick stor publicitet i media sommaren -04. En del hävdade att SCS hade ett finger med i spelet. NCT 3/04 sid 30.