Grönare asfaltyta i framtiden?

Det gröna är numera den kommersiella färgsättningen framför andra och den missbrukas å det grövsta. NCT 3/09 sid 4.