Hastighet och risker

Blir du som cyklist eller fotgångare påkörd av en bilist, dör 10 procent redan vid hastigheten 30 km/tim och hela 80 % vid hastigheten 50 km/tim. NCT 1/08 sid 23.