Kommunförbundet – underlig rapport

Kommunförbundets cykelplanläggare har vi aldrig fått något grepp på och vi vet inte om kommunerna har fått det heller. Senaste utredning gjord av ”Gröna Bilister” är mer än konstig. NCT 1/06 sid 6.