Mångsidiga Gabriella – författare och språkgeni

Gabriella Ekström är något så ovanligt som en svensk cykelromanförfattare.
NCT 4/10 sid 12–13.