Miljödebatt på ledarsidan

Vad innehåller egentligen begreppet förnyelsebart? NCT 1/07 sid 4–5.