Nya regler vid cykelöverfarter?

Göran Westman och Bengt Wiktorsson från Försvarets Motorklubb anser att Transportstyrelsens förslag om väjningsplikt för bilister vid cykelöverfarter inte skall förverkligas. NCT håller med. NCT 1/10 sid 15.