Ordföranden om samhällsstödet

SCS-ordf Björn tycker att stödet från samhällets sida till de som jobbar flitigt kunde vara bättre. NCT 4/07 sid 5.