Politisk debatt i Bullkyrkan

Svenskt Friluftsliv (SF) höll årsmöte i Gamla Stan. Partierna debatterade och var rörande eniga om att friluftslivet är något positivt som samhället behöver stödja.
NCT 2/10 sid 28.