Usel ”ledinformation” från Cykelfrämjandet

Cykelfrämjandet har aldrig varit en källa för pålitliga fakta. Här är det mestadels vinklad propaganda som gäller. NCT 3/03 sid 14–15.