Utopia – ett framtids säkert trafiksamhälle?

För 15 år sedan skissade SCS på detta förslag. Nu plötsligt 2005 ville Stockholm förverkliga det. Hur kan detta hänga samman? NCT 1/05 sid 7.