Vad göra åt krisen i ekonomin och miljön?

Politikerna verkar inte klara av att arbeta med miljöproblemen. Idrotten vill inte prata om energiförbrukning över huvudtaget. Vad göra? NCT 1/09 sid 4-5.