Växterna vid vägkanten

Vägkanten är landets artrikaste blomsterträdgård. NCT 2/08 sid 16–18.