Angående vår obegränsade valfrihet

NCT 2/22 sid 5