Idéella föreningars framtid är hotad

NCT 1/14 sid 3