Gotlandsleden har genom åren varit utsatt för flera sabotage.

Ibland hettar det till ...

SCS-debatten förs främst i vår egen tidning. Vi och andra har yttrat oss i de mest skiftande ämnen (cykel har ju väldigt många samhällsvinklingar) och här följer ett mycket litet urval, huvudsakligen från 2000-talet.